Wybrane aspekty zielonego budownictwa w Polsce w kontekście systemów certyfikacji budynków ekologicznych

Aleksandra Lewandowska, Krzysztof Rogatka, Mirosław Wylon
2019 Studia Ecologiae et Bioethicae  
Celem pracy jest wyjaśnienie specyfiki i ocena zielonego budownictwa w Polsce w kontekście procesu certyfikacji budownictwa ekologicznego. Ponadto w opracowaniu podjęto próbę określenia czynników tak społecznych, jak i ekonomicznych, które przyczynią się do rozwoju tego typu budownictwa w Polsce. W pracy również omówiono zróżnicowanie przestrzenne w skali województw lokalizacji budynków posiadających certyfikat budownictwa ekologicznego, a także wskazano strukturę zielonego budownictwa w
more » ... udownictwa w Polsce. W celu realizacji zamierzonych zadań badawczych posłużono się głównie danymi z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. W pracy wykazano wzrost liczby wydanych certyfikatów budownictwa ekologiczne, co świadczy o rozwoju tego typu budownictwa. Stwierdzono też znaczne zróżnicowanie przestrzenne zielonego budownictwa w skali kraju. Wykazano również, że zdecydowana większość budynków, które otrzymały certyfikat budownictwa ekologicznego jest zlokalizowana w dużych miastach w Polsce.
doi:10.21697/seb.2019.17.3.04 fatcat:gl6gfqxnfzdzfjdt7jqk4b7qsu