Administracyjne zarządzenie zabezpieczenia jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej

Agnieszka Polus
2018 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Główny przedmiot prowadzonych rozważań dotyczy zagadnień związanych z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję określającą przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego (decyzja o zabezpieczeniu), na podstawie której wydawane jest zarządzenie zabezpieczenia. W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia dotyczące wygaśnięcia oraz
more » ... gaśnięcia oraz uchylenia decyzji o zabezpieczeniu. Przedstawiono problematykę związaną z wpływem uchylonej decyzji o zabezpieczeniu na ważność zarządzenia zabezpieczenia. Następnie omówiono skutki, jakie wywołuje uchylenie aktu administracyjnego w postępowaniu administracyjnym na postępowanie wieczystoksięgowe. Autorka podjęła też próbę odpowiedzi na pytanie, czy uchylenie aktu administracyjnego stanowiącego podstawę wpisu hipoteki przymusowej może stanowić nowy fakt lub dowód w apelacyjnym postępowaniu wieczystoksięgowym.
doi:10.14746/rpeis.2018.80.3.9 fatcat:ibypjudrkza2rbdtsxm5fqfzbq