Візуальна інсталяція як елемент акторської майстерності

Volodymir Sagan, Oleg Artamonov
2020 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Серія Сценічне мистецтво  
Анотація Мета дослідження -проаналізувати особливості використання форм візуальної інсталяції як важливої складової акторської майстерності. Методологія дослідження. Для досягнення мети використано методи компаративістики як засобу порівняння форм візуальної інсталяції та моделювання ознак елементів, якими ці форми структуровані. Наукова новизна полягає в тому, що схарактеризовано роль та значення форм візуальної інсталяції у процесах акторського виховання, розглянуто також динаміку розвитку
more » ... инаміку розвитку методик, які ґрунтуються на використанні візуальної інсталяції як елементу акторської майстерності. Висновки. Візуальна інсталяція -елемент акторської майстерності в процесі створення сценічного образу. Про наявність проблем візуальної інсталяції говорили видатні режисери, актори та викладачі світового рівня. Виховання пластичної виразності у професійних акторів є обов'язковим складником професійної підготовки сучасного актора та необхідним засобом сценічного втілення художнього образу. Наявність різних методик підготовки дає змогу широко використовувати візуальну інсталяцію у роботі актора над роллю в різних режисерських парадигмах, якими представлений розвиток сучасного театрального мистецтва. Розглянуті методики використання візуальної інсталяції в роботі актора розкривають певні тенденції, суть яких полягає в пошуках додаткових засобів виразності у традиційних акторських техніках жестово-поведінкового характеру, намаганні поєднати їх з художніми завданнями, закладеними в «театральний текст», поглибити в його прочитанні смислову багатовекторність через центральну постать сценічної дії -актора. Саме тому зростає вагомість багатополярності в професійній підготовці тих, хто бере участь у створенні вистави. Мова йде про необхідність володіння різними техніками візуальної інсталяції не тільки на акторському рівні, а й на режисерському. Загальна роль цих технік -збагатити сценічну палітру вистави через мову тіла, жестів, рухів, які в сучасному театрі набувають значення провідного виразного засобу, що диктує вибір інших засобів, пов'язаних безпосередньо з учасниками вистави (художнє оформлення, просторове оформлення сцени тощо). Ключові слова: візуальне мистецтво; інсталяція; акторська майстерність © Володимир Саган, Олег Артамонов, 2020 Надійшла 16.12.2019 1 заслужений працівник культури України, доцент; а комунальний заклад «Одеський театрально-художній коледж», Одеса, Україна b Луганська державна академія культури і мистецтв, Київ, Україна Саган, В., Артамонов, О. Візуальна інсталяція як елемент акторської майстерності ISSN 2616-759X (Print), ISSN 2617-1236 (Online) ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 2020 · 3(1) · с.91-103 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво 92 Постановка проблеми Сучасне театральне мистецтво свідомо заперечує більшість правил та обмежень, демонструє особливе бачення і прагнення до синтезу, йому властивий пошук універсальної художньої мови, зближення та поєднання різноманітних художніх напрямів. З'являються нові форми театрального мистецтва, зокрема, у сучасній Україні дуже популярною стає пластична драма, або пластична вистава, яка зайняла свою нішу між драматичним мистецтвом, мистецтвом пантоміми та хореографії, але все ж таки є жанром чи формою драматичного мистецтва, де сюжетна лінія залишається подієвою, проте словесна дія або мінімальна, або замінена жестами, позами чи особливими мізансценами. Кожна форма чи жанр потребує своєрідного підходу. Візуальні інсталяції у практиці акторської майстерності, пластичні засоби виразності збільшилися в палітрі інструментарію, де актуальними тенденціями вважають різножанровість та еклектичність прийомів утілення образу на сцені, який актор вибудовує незалежно від характеристики персонажа в будь-якому літературному творі, а підпорядковуючись жанру та формі, головне, задуму сценічного видовища, зокрема надзавданню вистави та її образному рішенню. Особливо актуальною у цьому контексті є проблема формування пластичної культури в умовах професійної театральної освіти, яка спонукає дослідити новітні тенденції в характеристиках ролі та значення форм візуальної інсталяції. Цей процес і зумовлює мету статті, що полягає у визначенні форм та динаміки розвитку методик візуальної інсталяції як елементу акторської майстерності. Аналіз останніх одосліджень і публікацій Пластична культура, мова тіла поєднують усі жанри візуального мистецтва. Про це свідчить аналіз напрацьованих під час театрально-педагогічної практики підходів, які зафіксовані в дослідженнях К. С.
doi:10.31866/2616-759x.3.1.2020.204361 fatcat:fnm7nzwl2nfyzg7dl6jri27rpu