Measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory

Konrad SOBOLEWSKI
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
The paper is aimed to measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory during its work. The high voltage laboratory is a part of Faculty of Electrical Engineering Warsaw University of Technology building and is placed close to other rooms, like library, classrooms or another laboratories. During measurements has been carried out a study to establish connection between the observed interference and high voltage laboratory work.
more » ... boratory work. Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawione zostały pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w otoczeniu laboratorium wysokonapięciowego. Laboratorium to jest częścią Gmachu Elektrotechniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W jego otoczeniu znajdują się pomieszczenia takie jak biblioteka, sale wykładowe oraz inne laboratoria. W trakcie pomiarów przeprowadzona została analiza związku pomiędzy laboratoryjnymi pracami wysokonapięciowymi a obserwowanymi zaburzeniami. (Pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach w pobliżu laboratorium wysokich napięć).
doi:10.15199/48.2016.02.28 fatcat:rxzldmdujvbgfhxaxuu3yl667i