Venöz Ülser Tedavisinde Venoaktif İlaçlar

Alptekin YASIM
2017 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Özet Venöz ülserler anlamlı morbiditeye sebep olan önemli tıbbi sorunlardır. Primer venöz yetmezliğin ileri evrelerinde veya venöz yetmezliğe bağlı oluşan posttrombotik sendrom sonucunda gelişir. Tedavisi kompresyon, bacak elevasyonu, local yara bakımı, ilaç tedavisi ve altta yatan venöz patolojinin cerrahi veya girişimsel olarak düzeltilmesidir. Diğer tedavi yöntemleri eğer kompresyon tedavisi ile birlikte uygulanırsa başarılı olabilir. Biz burada venöz ülser tedavisinde venoaktif ilaçların
more » ... oaktif ilaçların etkinliğini bilimsel kanıtlar eşliğinde tartıştık. Anahtar Kelimeler: Venöz ülser; venoaktif ilaçlar; venöz yetersizli Abstract Venous ulcers are important medical problem that caused significant morbidity. They develop as a result of advanced chronic venous insufficiency, caused most frequently by primary venous incompetence or the post thrombotic syndrome. Treatment of venous ulcers include compression therapy, leg elevation, local ulcer and skin care, drug treatment, and correction of the underlying venous pathology with surgical and endovenous interventions. Primary and sine qua non method to cure venous ulcer is compression treatment. Other treatment modalities can be successful if only they have performed with compression treatment. In here we discuss the scientific evidence on efficacy of venoactive drug therapy on treatment of venous ulcer.
doi:10.17517/ksutfd.351614 fatcat:6psj7fdlavh4vmzi757phedwhe