Blaže Koneski Award, 2018

. Editors
2018 Colloquia Humanistica  
Information about the Blaže Koneski Award of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, which was awarded this year to the editor-in-chief of Colloquia Humanistica, prof. Jolanta Sujecka. Informacja o uhonorowaniu prof. Jolanty Sujeckiej, Redaktor Naczelnej "Colloquia Humanistica", Nagrodą im. Blaže Koneskiego przyznawaną przez Macedońską Akademię Nauk i Sztuk.
doi:10.11649/ch.2018.014 fatcat:nbhkmcqzd5fkdlb6vnumoyap4y