Reserves for growth of the foreign economic activity efficiency of the enterprise
Резерви зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

T.V. Kalaitan, Lviv University of Trade and Economics, R.K. Shurpenkova, O.M. Sarahman, State Higher Educational Institution "Banking University", Lviv Educational-Scientific Institute, State Higher Educational Institution "Banking University", Lviv Educational-Scientific Institute
2019 Entrepreneurship and Trade  
РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Досліджено теоретичні та практичні підходи щодо виявлення резервів зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано сутність, умови формування та складові організаційно-економічного механізму визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Досліджено два методологічні підходи щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності
more » ... . Один із них ґрунтується на розрахунку загального показника ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємстваприбутковості зовнішньоторговельних операцій. Іншийполягає в обчисленні ефективності окремих укладених зовнішньоторговельних угод. Аргументовано вибір методичних підходів щодо аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств і розроблено методику проведення такого аналізу, яка ґрунтується на застосуванні певних економіко-статистичних та економіко-математичних методів. Визначено систему оціночних показників та критерії ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств шляхом розрахунку показників економічної ефективності та показників ефекту. Накреслено основні напрями пошуку резервів: ресурсний, технологічний, організаційний.
doi:10.36477/2522-1256-2019-24-14 fatcat:aucrpiykurerrhojcmrqnyro3i