Simulația în acțiune – număr de iluzionism nominalist-legal

Paul Vasilescu
2019 Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia  
Rezumat: Codul civil român, din 2011, consacră mai multe articole simulației decât vechea legislație civilă, simultan cu apariția a paisprezece noi registre speciale dedicate publicității drepturilor. Contradicție în termeni? Având în vedere suportul legal, rămâne ca miza practică să dicteze dacă simulația civilă mai rămâne posibilă dincolo de nominalismului legal și de văzut la ce mai servește, în cele din urmă, acțiunea în simulație. Menținem ideea pe care am susținut-o și anterior, conform
more » ... anterior, conform căreia acțiunea în simulație nu are, funcțional sau practic, vreun sens independent de interesul concret al reclamantului -de a promova, subsecvent, anularea, executarea, responsabilitatea civilă etc. Denunțarea doar a unei minciuni juridice nu urmărește nimic în sine întrucât dreptul (civil) nu este o căutare, cu orice preț, a adevărului. * Facultatea de drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, vpaul@law.ubbcluj.ro. După actualizarea bibliografiei și revizuirea textului, prezenta lucrare preia, pentru esențial, ideile și forma materialului publicat inițial în M. NICOLAE, R. RIZOIU, L. TOMA-DĂUCEANU (coord.) -In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al IIIlea, ed. Universul Juridic, București-2018, p. 714. Paul Vasilescu: Simulația în acțiune -număr de iluzionism nominalist-legal SUBB Iurisprudentia nr.1/2019 6 Cuvinte cheie: simulație, acțiune în simulație, inopozabilitate, opozabilitate, situația terților și a avânzilor cauză în raport cu simulația, simulație convențională. LA SIMULATION EN ACTION OU L'ILLUSIONNISME DU NOMINALISME LEGAL Bref. Le code civil roumain de 2011 consacre plus d'articles à la simulation que l'ancienne loi civile, simultanément avec la création de quatorze nouveaux registres spéciaux relatifs à la publicité des droits. Contradiction en termes ? Vu la monture légale, l'enjeu pratique demeure à déterminer si la simulation civile est encore possible, au-delà de tout nominalisme légal, et à répondre à quoi sert finalement l'action en simulation elle seule. On préserve l'ancienne idée auparavant exprimée, selon laquelle l'action en simulation n'a point de raison fonctionnelle indépendante, voire pratique, elle étant toujours dépendante de l'intérêt concret du demandeur -promu subséquemment (annulation, exécution, responsabilité etc.). Dénoncer uniquement un mensonge juridique accompli ne vaut à rien en soi, car le droit (civil) n'est absolument pas une quête à tout prix de la vérité. Abstract: The Romanian Civil Code of 2011 assigned to the legal institution of simulation more articles than the previous Civil Code but, at the same time, imposed the use of fourteen new public registries dedicated to the publicity of rights. Contradiction in terms? Given this legal basis, it remains to be seen in practice whether simulation remains possible in the face of this legal nominalism and if the legal action brought on the grounds of simulation is nevertheless feasible. We hold on to the idea, previously stated that the legal action based on simulation does not have a distinct functional or practical purpose beyond the fulfilment of the plaintiff interest Paul Vasilescu: Simulația în acțiune -număr de iluzionism nominalist-legal SUBB Iurisprudentia nr.1/2019 7 -to promote the annulment, execution, civil liability etc. subsequently. The mere indictment of a juridical lie does not have its purpose in civil law because it is not in search of truth at all cost. Legenda sfidează realitatea; doar prima promite iluzii consistente. Poate de aceea și simulația 1 contractuală se bucură încă de o aură analitică, umbrind anodinul său practic. Tot astfel se explică și de ce Codul civil, pradă iluziei, consacră simulației șase articole 2 , simultan cu antidotul: publicitatea legală -proclamată deja principiu 3 plenar al vieții juridice civile. Chiar dacă acest principiu ar fi întrutotul doar visat, adevărul rămâne că efectiv Codul civil înființează încă paisprezece sisteme speciale de publicitate, alături de cele deja notorii (cartea funciară și AEGRM 4 ). Să ne întrebăm cum e posibil tehnic să coexiste actul secret cu principiul publicității? Să găsim breșe în sistemele de publicitate care să permită încolțirea unei simulații licite și eficiente? Aparent, simulația e posibilă inclusiv în ipotezele pentru care e obligatorie îndeplinirea unor formalități de publicitate (constitutivă juridic).
doi:10.24193/subbiur.64(2019).1.1 fatcat:mr5y54tahfbjjg6pgo3ygsnx7m