Family Policy and its' Accessibility: Comparative Analysis of Lithuania and the Netherlands

Gintarė Marcinkevičiūtė, Aistė Balžekienė
2014 Public Policy and Administration  
Anotacija. Straipsnyje siekiama palyginti Lietuvos ir Nyderlandų socialinės politikos priemones, skirtas šeimai, ir ištirti jų preinamumą. Pristatomi tyrimo rezultatai, kurio metu atlikti interviu su Lietuvos ir Nyderlandų ekspertais, formuojančiais šeimos politiką, specialistais, suteikiančiais paslaugas šeimoms, ir pačiomis šeimomis. Remiantis Nyderlandų patirtimi šeimos politikos srityje, siekiama pateikti pagrįstas rekomendacijas šeimos politikos priemonių prieinamumui gerinti. Tyrimo
more » ... rinti. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje šeimos politika ir jos priemonės pirmiausia orientuojamos į socialinės rizikos šeimas, politikos priemonių kūrimas yra fragmentiškas, priemonės teikiamos kategoriniu principu, o tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra neišplėtotas. Nyderlanduose paramos šeimai priemonės orientuotos į visas šeimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant šeimos politikos priemones yra glaudus ir ilgametis, paslaugos dažniausiai yra savanoriškos. Pagrindinis akcentas tobulinant šeimos politiką Lietuvoje turėtų būti skiriamas palaikomųjų priemonių kūrimui ir prieinamumui. Raktažodžiai: šeimos politika, šeima, šeimos politikos priemonės, Lietuva, Nyderlandai.
doi:10.5755/j01.ppaa.13.1.6495 fatcat:vjjwtncnarhrtfqn2f3hbnek6y