Visual Reinforcement Audiometry used in practice - case reports
Využití vizuálně posílené audiometrie v praxi - kazuistiky

Marie Kaniová, Mgr Veronika Švédíková, Anna Tomasová
2020 Listy klinické logopedie  
Abstrakt Vyšetření sluchu vizuálně posílenou audiometrií (VRA) patří k behaviorálním metodám vyšetření sluchu. Kazuistiky si kladou za cíl informovat o důležitosti této metody a jsou zaměřeny na pacienty, se kterými se VRA vyšetření nejčastěji provádí. Výsledky VRA vyšetření jsou přínosné v případech nesouladu mezi výsledky objektivního měření sluchu (vyšetření evokovaných potenciálů, otoakustické emise) a výpověďmi rodičů dítěte a při stanovení prahové křivky sluchu s kompenzační pomůckou
more » ... zační pomůckou sluchu. Abstract Visual Reinforcement Audiometry (hereinafter referred to as "VRA") is one of the behavioural methods of hearing examination. The case studies aim to provide information on the importance of the aforementioned test and are focused on patients on whom VRA tests are most often performed. The results of the VRA test are beneficial, both in cases of a discrepancy between the results of objective hearing measurements (evoked potentials test, test for the presence of evoked otoacoustic emissions) and the statements by the child's parents, as well as in determining the hearing threshold curve with a hearing aid. Klíčová slova vizuálně posílená audiometrie, vyšetření sluchu, dítě, postižení
doi:10.36833/lkl.2020.033 fatcat:fovzzv2vi5e4loftu5atihfbvu