Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey'in Öldürülmesi

Zafer KOYLU
2010 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  
doi:10.1501/tite_0000000331 fatcat:e6e4rywaqfcevokgpbtgegk454