Kajár birtok helynevei a Bakonybéli összeírásban

Katalin Pelczéder
2017 Magyar Nyelv  
Kajár birtok helynevei a Bakonybéli összeírásban 1. A bakonybéli bencés monostort I. István király alapította Szent Móric tiszteletére. Az alapítás tényét egy 1037-re hamisított oklevélben örökítették meg, eszerint a Győr vármegye déli részén található Kajár birtok István király adományaként került az apátság tulajdonába (söRös 1903: 224-227). I. László király uralkodás idején és az ő jóváhagyásával 1086-ban készült egy birtok-és vagyonösszeírás is (a továbbiakban: BÖ.), amely az I. István
more » ... n a monostor tulajdonába került birtokokon, jövedelmeken és jogkiváltságokon kívül az újabbakat is számba veszi. Ez a birtokösszeírás három későbbi hozzátoldást is tartalmaz. Az 1086-os oklevélrész az apátság közvetlen környezetében elhelyezkedő Koppány birtok után másodikként ismerteti a Kajár nevű birtokot határainak körülírásával együtt az alábbi módon: "Secunda villa est, que vocatur Quiar: Terminatur ab occidente ad caput voraginis, quod dicitur Churchufeu; inde ad caput arbustarum Bolug; hinc ad agrum Lusua et est ibi cumulus, inde ad caput quercus, et ibi est cumulus, hoc est hotar; inde per viam vadit ad caput Hassag, et ibi est cumulus; hinc per vallem vadit ad agrum Potu, et ibi est cumulus; hinc ultra montem cadit in paludem, a quo vergit ad caput paludis, et ibi est cumulus, qui ducit ad viam publicam, et est cumulus; inde ultra agros cadit ad portum Fizeg, et est cumulus, inde ultra agros et campos cadit in vias publicas, per quam vadit ad munimentum, quod ducit ad vias, a qua ver ti tur ad rus Bessenorum, et est cumulus; inde vertitur ad predictum locum." (DHA. 251). A szöveg magyar fordítása a következő: "A második falu, amit Quiarnak hívnak, nyugatról egy szakadék elejével határos, amit Churchufeunek mondanak, azután Bolug cserjésének kezdetével, azután Lusua szántójával, és van ott egy halom, azután egy tölgyes kezdetével, és ott van egy halom, vagyis a hotar; onnan egy út mentén a Hassag kezdetéhez megy, és ott van egy halom. Innen egy völgyön át megy Potu szántójához, és ott van egy halom. Innen egy hegyen túl egy mocsárba jut, amelytől a mocsár kezdete felé tart, és ott van egy halom, amely a közúthoz vezet, és van egy halom. Onnan a szántókon túl a Fizeg révhez jut, és van egy halom. Onnan a szántókon és mezőkön túl a közutakra jut, amely mentén egy árokhoz megy, ami az utakhoz vezet, amelytől a besenyők rétjéhez fordul, és van egy halom, onnan a fentmondott helyhez fordul." (ÁrpOkl. 112. dReska gáBoR fordítása.) A falu határvonalának a leírásában vegyesen szerepelnek latin földrajzi köznevek és magyar tulajdonnévi értékű szavak. A határpontok megnevezései többnyire határozói szerepben állnak, a határozói viszonyt az ad latin prepozíció jelöli pontról pontra haladva: ad caput voraginis, quod dicitur Churchufeu; ad caput arbustarum Bolug; ad agrum Lusua;
doi:10.18349/magyarnyelv.2017.2.210 fatcat:3eqp22gn4zhwnlxkbg3zvwzwly