Tanuló felnőttek általános komfortérzésének vizsgálata [chapter]

Kispálné Horváth Mária
2016
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ kispalne.horvath.maria@nyme.hu Komfortérzéssel kapcsolatos kutatás tanuló felnőttek körében A komfortérzés az olvasatom szerint komplex jelenség, ernyőfogalom, melynekösszefüggésben napjaink gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi változásaival valamint a felnőttkori tanulással -különféle dimenzióit különböztetem meg. Az általános komfortérzés tekintetében az egzisztenciális és a mentális biztonságérzetet, a társas
more » ... kapcsolatokat és az időszerkezetet tekintem olyan dimenzióknak, melyekben a komfortérzés elemzési szempontból megragadható. A felnőttkori tanulási komfortérzéssel kapcsolatban ugyanezen dimenziókat egészítem ki egy ötödikkel, a tudás dimenziójával. Az általános és tanulási komfortérzéssel kapcsolatos Vas megyei kutatásban összesen 1225 fő vett részt, akiknek kétharmada nő, egyharmada férfi. A legnépesebb életkori csoportot a 20-29 évesek alkotják, az összes válaszadó 38%-át teszik ki. A kutatásban szereplők 23%-a a harmincas éveiben jár, 20%-a 40-49 éves, 15%-a 50 éves vagy idősebb, míg 4%-a 20 évesnél fiatalabb. A legmagasabb befejezett iskolai végzettség tekintetében az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők vannak legtöbben, mivel minden második válaszadó érettségizett. A megkérdezettek 35%-a diplomás, 11%-a szakmunkás, 4%-a nyolc általános iskolát végzett. Túlnyomó többségüknek, 79%-uknak Vas megyében van az állandó lakhelye, míg 8%-uknak Győr-Moson-Sopron, 6%-uknak Zala, 3%-uknak Veszprém megyében. A válaszadók fele (46%) megyeszékhelyen, negyedük (24%) kisebb városban, másik negyedük (28%) falvakban él. A válaszadók 90%-a nem egyedül él. Esetükben a leggyakoribbak a négyfős háztartások 32%-kal, de a háromfős (30%) és a kétfős (24%) háztartások aránya is jelentős. Ötfős háztartásban a válaszadók 11%-a él, míg a hat vagy annál több főt magában foglaló családok aránya 3%. A nem egyedül élők 52%-a házastárssal/élettárssal, 38%-a gyermekkel, 35%-a szülővel, 19%-a testvérrel, 4%-a nagyszülővel él együtt. A válaszadók 47%-ának van gyermeke. A szülők 46%-ának kettő, 39%-ának egy, 12%-ának három, 2%-ának négy, míg 1%-ának öt gyermeke van. A szülők 55%-ának csak kiskorú, 34%-ának csak nagykorú gyermeke van, míg a gyerekek 11%-ánál mindkét életkori kategória megjelenik.
doi:10.18427/iri-2016-0049 fatcat:gtq2axzb5nc3bkds35budjnj5y