Causes of Religious and Their Function. Reminiscences From Marxist Reading
Przyczyny powstawania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej

Marek Staniszewski
2017 Nowa Krytyka  
Wprowadzenie W niniejszym artykule postaram się przeanalizować tytułowy problem przyczyn powstawania religii i jej funkcji na podstawie wybranych polskich marksistowskich publikacji religioznawczych z okresu powojennego. W myśl marksistowskiej teorii religii fenomen religii nie jest jednorazowym wydarzeniem w historii człowieka. Wierzenia manifestujące się w określonych postaciach religii powstawały i powstają w każdym okresie rozwoju kultury; znane jest także zjawisko obumierania niektórych
more » ... rania niektórych religii 1 . Zmienia się też w czasie charakter religii, 1 Por. T. Margul, O etapach wygasania religii, "Euhemer" 1970, nr 2, s. 108-109. Idąc w głąb refleksji nad problemem obumierania religii, należy dopowiedzieć, iż: "[t]eza dotycząca zaniku religii w życiu społecznym i jednostkowym oznacza bardzo złożony, trudny, długofalowy, wielorako powiązany z przemianami typu pozareligijnego proces stopniowej emancypacji religijnej. [...] Zdaje się, że uprawniona będzie tu hipoteza, że proces ten zmierza nie tyle do całkowitej eliminacji pierwiastka religijnego z życia człowieka i kultury, co do upadku monopolu czy znaczącej pozycji religii". J. Szmyd, Przyszłość religii czy kultury postreligijnej?, "Człowiek i Światopogląd" 1989, nr 5 (280), s. 25.
doi:10.18276/nk.2017.39-13 fatcat:ffi44v5vhfg7fdlduufvygd7se