Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs' cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192

Regina Pacanowska
2019 Studia Historiae Oeconomicae  
doi:10.2478/sho-2019-0012 fatcat:wkhexlh2yjfd5l2d4ujr663tlq