THE INCREASE OF COMPETITIVENESS OF REGIONS' ECONOMIC COMPLEX IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Наталія Юріївна Лега
2019 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Серія: Економічні науки Випуск 52 39 УДК 332.146:330.34:352](477) JEL Classification Code: R5, R11 Н. Ю. Лега ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Розглянуто організаційно-економічні відносини між суб'єктами соціально-економічної системи регіону в процесі формування його конкурентоспроможності і фактори, які впливають на підвищення інвестиційної привабливості регіону в умовах децентралізації. В сучасних умовах регіони стають суб'єктами
more » ... ють суб'єктами конкуренції, які по-різному використовують свій потенціал. Залежно від ефективності цього використання вони володіють різною здатністю відкривати, використовувати і утримувати конкурентні переваги. Все це приводить до необхідності розвитку систем оцінювання, аналізу і управління конкурентоспроможністю регіонів, з одного боку, та актуалізує проблеми виведення ключових факторів підвищення конкурентоспроможності в умовах обмеженості конкурентних ресурсів, з другого боку. Ключові слова: децентралізація, економічна спеціалізація регіону, регіональне управління, конкурентоспроможність, залучення інвестицій, економічне зростання, стратегія економічного розвитку, інвестиційна привабливість регіону.
doi:10.24025/2306-4420.0.52.2019.160431 fatcat:beqzvoimlrdkjcz4irsnm64yjy