Факторна структура и диференциални особености на естетическите предпочитания

Bilyana Yordanova, Lyudmil Krastev
2018 Psychological Thought  
Факторният анализ установи структурата на естетическите предпочитания и идентифицира три фактора, обясняващи 48,09% от общата вариация (KMO = 0,761, Bartlett's Test p < 0,001). При първи фактор, естетическа оценка, се наблюдават различия по пол (t(218) = 2,753, p = 0,006), образование (t(218) = 4,309, p < 0,001), професия (F(2,218) = 3,916, p = 0,021). При втория фактор, естетическа активност, различия се установиха за възраст (F(2,212) = 4,427, p = 0,013) и образование (t(217) = 2,626, p =
more » ... 7) = 2,626, p = 0,009). При третия фактор, естетически потенциал, индивидуални различия се установяват по отношение на пола (t(218) = 3,884, p < 0,001) и професията (F(2,214) = 3,628, p = 0,028).
doi:10.5964/psyct.v11i2.300 fatcat:iydy2x4ronfebecowt647swc2i