Synthesis and Insecticidal Activities of Novel Pyrazole Amides Containing 1,3,4-Oxadiazole Moiety

Yujun Shi, Linyu Ye, Sulin Zhong, Xiongfei Cao, Hong Dai, Yu Hong, Chunjian Li, Jian Shi, Jinming Wu
2017 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc201702006 fatcat:jjniza2yrjfung5hqjb2pqgjjy