MARDİN MİDYAT AKTAŞ MEVKİİ İNSAN İSKELETLERİNDE DİŞ VE ÇENE PATOLOJİLERİ

Ayşe Acar
2018 Mukaddime  
Öz: Midyat Aktaş Mevkii iskeletleri, 2013 yılında Mardin ili Midyat ilçesi Aktaş Mevkii Mor Hobil-Mor Abrohom manastırının kuzeyinde yer alan ve Roma Dönemine tarihlendirilen dört adet oda mezardan ele geçirilmiştir. Çalışmanın amacı; Midyat, Aktaş Mevkii bireylerinin diş, üst ve alt çenelerine ait patolojilerini inceleyerek bireylerin yaşam biçimi, ağız sağlığı, beslenme alışkanlıkları ve demografik yapısını tahmin etmektir. Çalışmada, Midyat, Aktaş Mevkii oda mezarlardaki 319 adet üst ve alt
more » ... 19 adet üst ve alt çenelerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak, toplumda 319 adet birey olduğu (%11,28'i bebek, %15,67'si çocuk, %5,64'ü kadın, %14,42'si erkek, %50,78'i cinsiyeti bilinmeyen) saptanmıştır. Aktaş Mevkii bireylerinin diş ve çene patolojileri, %6,19'u çürük, %9,29'u apse, %42,95'i ölüm öncesi diş kayıplarından oluşmaktadır. Toplumun beslenme alışkanlıklarının hayvansal proteine yönelik olduğu söylenebilir. Abstract: The skeletons of Aktaş locality of Midyat were uncovered in 2013, from a four-room chamber tomb, which dates back to the Roman period and locates in the North of Mor Hobil-Mor Abrohom monastery in Aktaş Locality of Midyat district of Mardin province. The aim of the study is to estimate the life style, oral health, nutritional habits and demographic
doi:10.19059/mukaddime.353493 fatcat:bvqfppz3svewfh4ifz2ci5j2ku