ÖRTME FAKTÖRÜ VE GÖZENEKLİLİK PARAMETRELERİNİN DOKUMA KUMAŞLARIN SES YUTUCULUK DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Fatih SÜVARİ
2020 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Öz: Bu çalışmada farklı atkı sıklığı ve iplik numaralarından oluşan dokuma kumaşların örtme faktörü ve gözeneklilik parametreleri ile ses yutuculuk davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı atkı sıklığı ve dört farklı numarada atkı ipliği kullanılarak dokuma kumaşlar üretilmiştir. Kumaşların gramaj, kalınlık, hava geçirgenliği, gözenek oranı ve ses yutuculuk katsayıları ölçülmüştür. Kalın iplik kullanımı ve sıklık artışı kumaştaki gözenek oranını ve hava geçirgenlik
more » ... va geçirgenlik değerlerini düşürmüş, bunun yanında kumaşın ses yutuculuk katsayısı değerlerinde artışa sebep olmuştur. Kumaş sıklığı ve iplik numarası parametrelerini tek bir değişkene indirgemesi açısından faydalı olabilecek örtme faktörü değerleri hesaplanmıştır. Örtme faktörü yüksek kumaşların daha küçük gözeneklere sahip olduğu ve hava geçirgenliklerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. Artan örtme faktörü ile birlikte dokuma kumaşların daha iyi ses yutuculuk performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Örtme faktörü, Dokuma kumaş, Ses yutuculuk An Investigation of the Effects of Cover Factor and Porosity Parameters on the Sound Absorption Behavior of Woven Fabrics Abstract: In this study, the relationship between the cover factor and porosity parameters of woven fabrics consisting of different weft density and yarn counts and the sound absorption behavior were investigated. For this purpose, woven fabrics were produced using three different weft density and four different weft thread counts. Mass per unit area, thickness, air permeability, pore ratio and sound absorption coefficients of the fabrics were measured. The use of thick yarns and the increase in weft density decreased the fabric pore ratio and air permeability values, besides, they caused an increase in the sound absorption coefficient values of the fabric. Cover factor values that can be useful in reducing the fabric density and yarn count parameters to a single variable have been calculated. It has been shown that fabrics with high cover factor have smaller pores and lower air permeability. It has been determined that woven fabrics show better sound absorption performance with increasing cover factor.
doi:10.17482/uumfd.716590 fatcat:b27c5uzgxjcunlj3lfz4z34joe