Партнерські зв'язки загальоосвітньої школи у сільській місцевості США

Ірина Щербань
2013 Порівняльно-педагогічні студії  
У статті досліджено феномен партнерства в освіті сільських регіонів США у 80-х рр. ХХ ст. Дано визначення та характеристики партнерства, окреслено причини формування та коло суб'єктів освітньої співпраці, розглянуто програми проектів в освіті сільської Америки зазначеного періоду. В статье исследуется феномен партнерства в образовании сельских регионов США в 80-х годах ХХ столетия. Даются определения и характеристики партнерства, анализ причин формирования и круг субъектов образовательного
more » ... разовательного сотрудничества, рассматриваться проекті программ в образовании сельской Америки отмеченного периода. The article is devoted to the investigation of the phenomenon of the USA rural education partnership in 80-s of XX-th century. Determination and description of partnership is given, forming reasons and circle of subjects of educational collaboration are outlined and the programs of rural America educational collaboration projects are considered.
doi:10.31499/2306-5532.1.2009.17827 doaj:87156d554b824b80b97b66509e7f55f9 fatcat:b2pvbduj2bgh3g23dmkpanb3aa