Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини Черкаського національного університету

Mykhaylo Syvolap
2018 Figshare  
Сиволап М.П. Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини Черкаського національного університету // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, Вид. ДНУ, 2007. – Вип. 5. – С.286-296. 0,5 друк. арк.
doi:10.6084/m9.figshare.7504262.v1 fatcat:dlis7ldhurbidmca7vjyg4dinu