De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn: deel 2. Een literatuurstudie [report]

M Bosmans, M de Vetten-Mc Mahon, E Alblas, A van Duinkerken, L van Leersum-Bekebrede
2022
Pagina 2 van 347 Colofon © Nivel en RIVM 2022. Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Nivel & Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave. Het RIVM hecht veel waarde aan toegankelijkheid van haar producten. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om dit document volledig toegankelijk aan te bieden. Als een onderdeel niet toegankelijk is, wordt dit vermeld. Zie ook www.rivm.nl/toegankelijkheid.
doi:10.21945/nivel-rivm-2022-0124 fatcat:pwvnoy5tprbbnmnpgnncoygthm