Tie ulos nykyisyydestä

Roni Grén
2020 Tahiti  
Artikkeli käsittelee vertaillen ja kontekstualisoiden kirjailija ja taidehistorioitsija Carl Einsteinin (1885–1940) kahta tekstiä: vuoden 1915 klassikkoteosta Negerplastik ja vuonna 1930 Documents-julkaisussa ilmestynyttä artikkelia "L'enfance néolithique". Artikkeli kysyy niiden osalta miten ja mistä syistä afrikkalaisen kulttuurin, Einsteinin teksteissään esittämän taidenäkemyksen ja historiankirjoituksen suhde – toisin sanoen afrikkalaisen kulttuurin historiografinen paikka – määräytyy
more » ... a – määräytyy näissä teksteissä niiden esittämällä tavalla, ja mistä syistä näiden kahden tekstin kohdalla tämä suhde tulee esiin varsin eri tavoin? Tämä kysymys johdattaa lukijan Einsteinin kirjoittajanuran laajoihin yhteiskunnallisiin teemoihin sekä avaa afrikkalaisen kulttuurin ja nk. primitiivisen taiteen merkitystä modernismille ja sen sisäisille vastareaktioille. Matkan varrella käsitellään teemoja mm. koskien formalistisen taidehistorian metodiikkaa, taiteen poliittista voimattomuutta ja etnografisen tutkimuksen vastuita. Artikkeli osoittaa Einsteinin käyttäneen huomattavasti toisistaan poikkeavia strategioita käsitellyissä kahdessa eri konsteksteissa pyrkiessään tarkastelemaan länsimaisen taidekäsityksen suhdetta ja modernismin suuntaviivoja suhteessa afrikkalaisiin visuaalisiin kulttuureihin ja aikansa länsimaiseen fantasiaan niistä.
doi:10.23995/tht.90556 fatcat:3rk4lkkjwnakdhysdtwkapknjy