Algúns tipos femininos nas Cantigas de Santa María [chapter]

Milagros Muíña, Esther Corral Díaz
2018 Voces de mujeres en la Edad Media  
1 Na xénese desta oposición está, segundo Bertini (La mujer medieval, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 19) a necesidade de espallar unha imaxe positiva da muller cristiá que fixera fronte ao estereotipo da virtuosa matrona romana; non obstante, non se popularizará ata o século XII na famosa tríada virgo, vidua, mater. Na centuria seguinte, entre as clases cultas predominaba a opinión ambrosiana de que, aínda que de rango inferior, a muller era boa axuda para o home, mentres que no ámbito
more » ... s que no ámbito popular triunfaba a invectiva de Tertuliano, quen definira a Eva e, por extensión, a todas as mulleres, como diaboli ianua (De cult. fem. I, 1, 2). 2 Vid. un comentario amplo desta (e das outras cantigas de loor) en E. Fidalgo (coord.), As cantigas de Loor. Edición e comentario, Santiago de Compostela, CIRP -Xunta de Galicia, 2004.
doi:10.1515/9783110596755-032 fatcat:dychzsxlmnd2hmnnwgophczg7a