Genetic predictors of the effectiveness of the standard low-calorie diet in obese patients

Tatyana Sentsova, Olga Chernyak, Ilya Vorozhko, Kamila Gapparova, Olga Grigoryan, Yulya Chekhonina, Alexandra Churycheva
2016 Ožirenie i Metabolizm  
doi:10.14341/omet2016345-48 fatcat:6xrneg7u6bchbcbppuyl6f3wfa