Wychowanie do pracy procesem integrującym prawa i obowiązki dziecka przedszkolnego

Lidia Marszałek
2010 Seminare Poszukiwania naukowe  
Niech dziecko, podobnie jak wszyscy ludzie pracy, ma w każdej chwili świadomość, że położyło nowy kamień pod swą budowlę, że dało do niej coś pożytecznego i trochę piękna. Wtedy odczujecie, jak duma z dobrze wykonanej pracy zapali waszych małych robotników. I sprawicie to, że w naszych klasach narodzi się godność pracy". C. Freinet Praca jest zjawiskiem fundamentalnym dla rozwoju zarówno pojedynczego człowieka, jak też społeczeństw. Stanowi ona jeden z podstawowych i zarazem najbardziej
more » ... najbardziej znaczących przejawów społecznej egzystencji człowieka. Niemożliwe jest oddzielenie procesu wychowania i pracy, jest ona bowiem jednym z ważniejszych sposobów wychowania i socjalizacji dziecka, będąc jednocześnie zarówno celem, jak i rezultatem wychowania. Okres przedszkolny oraz doświadczenia, zdobywane na tym etapie edukacji, w sposób szczególny wpływają na przyszłość i rozwój dziecka. W przedszkolu dzieci po raz pierwszy stają przed nowymi zadaniami, spełniają określone role, wypełniają obowiązki, doświadczając radości i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Podczas wdrażania do pracy dziecko nabywa nowych umiejętności, uczy się szacunku do pracy własnej i cudzej, dyscypliny i odpowiedzialności. Dziecko zaczyna pojmować społeczny sens pracy i jej znaczenie dla samego siebie. Uczestnicząc w różnych pracach, lepiej i głębiej poznaje rzeczywistość, zaspokajając ciekawość świata; poszerza się jego zasób wiedzy, kształtują się pożądane postawy i cechy charakteru, następuje rozwój motoryki i układu nerwowego, pogłębia poczucie więzi społecznych, wzrasta wiara we własne siły. Działania wychowawcze wdrażające dziecko do pracy podejmowane w przedszkolu w sposób interesujący, atrakcyjny i radosny nie tylko wprowadzają więc dzieci w rzeczywistość świata pra-1 Por. Z.
doi:10.21852/sem.2010.28.14 fatcat:u6gaf4tsx5anvbpsubexzg2pui