Comparison of progressive collapse resistance of frame with specially shaped columns and frame with rectangular columns

2017 Tehnički Vjesnik  
Original scientific paper RC frame structures with specially shaped columns and RC frame structures with rectangular columns are different types of structures with different column sections. A progressive collapse analysis model of RC frames was proposed using the beam-column element and joint element based on the program OpenSees. Progressive collapse performance of the experimental frame was simulated and the calculation results were in good agreement with the experimental results. The
more » ... results. The characteristics of progressive collapse performance of frames with specially shaped columns were studied by comparing the progressive collapse resistance of one frame with specially shaped columns with that of three frames with rectangular columns which were designed in accordance with three different principles. It was observed from the results that the progressive collapse resistance of frame with specially shaped columns and frames with rectangular columns with the same reinforcement under the same seismic fortification, design and application conditions were equivalent. The frame with specially shaped columns had a superior performance to resist progressive collapse. Usporedba otpora progresivnom kolapsu okvira s posebno oblikovanim stupovima i okvira s četvrtastim stupovima Izvorni znanstveni članak Konstrukcije okvira od armiranog betona (RC -reinforced concrete) s posebno oblikovanim stupovima i RC konstrukcije okvira s pravokutnim stupovima su različite vrste konstrukcija s različitim poprečnim presjecima stupova. Predlaže se model za analizu progresivnog kolapsa RC okvira primjenom elementa greda-stup i veznog elementa na temelju programa OpenSees. Simulirao se progresivni kolaps eksperimentalnog okvira i rezultati proračuna su se poklapali s rezultatima dobivenim eksperimentom. Karakteristike progresivnog kolapsa okvira s posebno oblikovanim stupovima analizirale su se usporedbom otpora progresivnom kolapsu jednog okvira s posebno oblikovanim stupovima i onog s tri okvira s pravokutnim stupovima koji su konstruirani u skladu s tri različita principa. Vidjelo se iz rezultata da su otpor progresivnom kolapsu okvira s posebno oblikovanim stupovima i okvira s pravokutnim stupovima s istom armaturom pod istim seizmičkim ojačanjem, konstrukcijom i uvjetima primjene bili jednaki. Okvir s posebno oblikovanim stupovima bolje je reagirao u otporu na progresivni kolaps. Ključne riječi: ne-linearna analiza; numerička simulacija; okviri s posebno oblikovanim stupovima; progresivni kolaps Hailong Zhao, Lecturer
doi:10.17559/tv-20141015091542 fatcat:kxmvroap4vfy3cl6oy5dmaca54