Ruch na rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii

2017 Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne  
doi:10.4467/2543733xssb.17.037.8335 fatcat:3vrnlzl6obaddjisbpeyjopxfa