Effectiveness of Nimedar application in orthopedic practice

I.M. Zazirnyi
2018 TRAUMA  
Åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó ͳìåäàð â îðòîïåäè÷í³é ïðàêòèö³ Резюме. Мета дослідження полягала в оцінці ефективності й безпеки використання Німедару порівняно з Німесилом при лікуванні пацієнтів з ранніми стадіями остеоартриту колінного суглоба, болю в нижній частині спини і в ранньому післяопераційному періоді після ендоскопічної хірургії коліна. Це клінічне дослідження було перспективним. Були сформовані 3 клінічні групи. Дослідження проводилося за участю 70 пацієнтів. 30 пацієнтів
more » ... вили контрольну групу, 30 -групу дослідження, 10 -ретроспективну групу. Пацієнти в контрольній групі отримували Німесил, в експериментальній групі -Німедар, хворі ретроспективної групи не отримували ніяких ліків. Результати проспективного клінічного дослідження продемонстрували ефективність застосування Німедару виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» при лікуванні пацієнтів з 1-ю стадією остеоартрозу колінного суглоба й болем у нижній частині спини без будь-яких неврологічних ознак і в післяопераційному періоді після артроскопічної часткової меніскектомії. Отримано 23.02.2018
doi:10.22141/1608-1706.2.19.2018.130650 fatcat:3ik2y4exejclfjokhtv2svonky