Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)'da bulunan kan parazitleri

ÇİÇEK Hatice;KARATEPE
2009 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışma, Nisan-Ağustos 2003 ayları arasında Niğde yöresinde yakalanan 105 Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) üzerinde yürütülmüştür. Sincaplardan alınan kan örneklerinden hazırlanan yayma kan frotilerinde, 5 sincabın kanında Trypanosoma lewisi, 2 sincabın kanında Babesia microti tespit edilmiştir. Trypanosoma lewisi ve B. microti Türkiye'de Anadolu tarla sincabında ilk kez bildirilmiştir.
doi:10.1501/vetfak_0000002173 fatcat:e6gfnewocfcpbnk5ncfz6lbazu