Regulatory support for the deviant behavior prevention of gifted pupils

V. Stepanenko, Lugansk National Taras Shevchenko University
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
В. І. Степаненко кандидат педагогічних наук, докторант кафедри соціальної педагогіки, доцент кафедри соціальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У статті на основі аналізу законодавчих актів України щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю виокремлено соціально-правові норми, які безпосередньо чи опосередковано торкаються проблеми профілактики поведінкових
more » ... ики поведінкових девіацій обдарованих учнів. Профілактика розглядається як пріоритетний напрям роботи з обдарованими учнями при комплексному вирішенні їх особистісних, соціальних, поведінкових проблем і свого роду один із показників рівня розвитку та процвітання держави, яка має проводити правильно сформовану дієву політику, мати відповідну нормативно-правову базу, створити сприятливе профілактичне середовище з умовами, що забезпечують реалізацію таланту, перехід негативних проявів у поведінці обдарованої дитини у позитивне русло. Зазначено, що профілактика як напрям діяльності працівників психологічної служби передбачає своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі. Просвітницько-профілактична функція психологічної служби полягає у поширенні психологічних знань, виявленні фактів порушення прав дитини, вжитті заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактиці та попередженні негативних впливів. Виявлено, що в офіційних документах окреслено тільки загальні положення щодо профілактичної роботи з обдарованими учнями і не прописані рекомендації щодо створення позитивного сприятливого середовища для розвитку обдарованих учнів, профілактики їх поведінкових девіацій, що вимагає ґрунтовного й системного дослідження зазначеної проблеми на рівні функціонування системи органів адміністративно-виконавчого апарату щодо здійснення профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів, визначення можливості доступу до послуг освітньо-розвивальної бази закладів різного типу на локальному, регіональному й державному рівнях. Ключові слова: обдарований учень, профілактика, девіантна поведінка, нормативно-правовий акт.
doi:10.32840/1992-5786.2019.65-1.26 fatcat:gtoin2qyivdcviqkoqsq3gkbfa