КО-АМЛЕССА – ОРГАНОПРОТЕКТИВНА КОМБІНАЦІЯ ПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З КО- ТА ПОЛІМОРБІДНІСТЮ

O. V. Davydovych, L. A. Stadnyuk, N. Ya. Davydovych, V. O. Lykhatska, I. I. Vyshnevetska, I. V. Niku, V. V. Yasenivka
2017 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Головною проблемою лікування артеріальної гіпертензії залишається забезпечення ефективного контролю артеріального тиску (АТ), тобто підтримання його на рівні <140/90 мм рт. ст. У людей похилого віку часто буває поєднання гіпертонічної хвороби з іншими захворюваннями (цукровим діабетом, подагрою, хронічним обструктивним захворюванням легень, ІХС та ін.), що потребує інтегральної оцінки стану здоров'я людини та урахування взаємодії призначених ліків.Мета дослідження – вивчити літературні дані про
more » ... ітературні дані про ефективність медикаментозних засобів, які використовують для стабілізації артеріального тиску в пацієнтів похилого віку з супутньою патологією.Матеріали і методи. Матеріалом слугували літературні дані про лікування артеріальної гіпертензії у старших вікових групах кількома гіпотензивними медикаментами. Поліморбідність таких хворих зумовлена тенденцією до всезагального постаріння населення, "омолодження" та збільшення випадків хронізації захворювань, підвищенням впливу негативних чинників довкілля [2].Результати досліджень та їх обговорення. Описано доцільність призначення гіпотензивної комбінації ліків (діуретик+інгібітор АПФ+ антагоніст кальцієвих каналів) у хворих похилого віку з ко-та поліморбідністю.Висновки. Призначення препарату "Ко-Амлесса" пацієнтам похилого віку з ко- та поліморбідністю проявляється значним гіпотензивним ефектом, який утримується упродовж доби та супроводжується органопротективним ефектом органів-мішеней, виявляючи високу прихильність до лікування хворих на артеріальну гіпертензію.
doi:10.11603/2415-8798.2017.2.7812 fatcat:lmbpax3ukzbyrbpf537yn4l3yi