HEINRICH VON KLEIST IN "MICHAEL KOHLHAAS" ADLI YAPITINI KADERCILIK-VAROLUŞÇULUK BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESI

MEHMET HALİT ATLİ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Dünyaya bırakılmışlığı/atılmışlığı ile insan, kaderine boyun eğerek belirlenimciliği kabullenme veya eylemleriyle, üstlendiği sorumluluklarıyla ve kararlarıyla varoluşunu gerçekleştirme arasında bir seçim yapar. Adalet mekanizmasındaki çürümüşlüğü anlatan, gerçek bir kişilikten yola çıkılarak kurgulanan Michael Kohlhaas adlı yapıtında Kleist başkişinin adalet mücadelesini okuyucuya aktarır. Bu çalışmada kadercilik-varoluşçuluk dikotomisinde yapıt analiz edilmiş, adaleti sağlama sürecinde
more » ... ğlama sürecinde sergilenen varoluşçu ve kaderci/belirlenimci izlekler tespit edilmeye çalışılmıştır. Abstract Human thrown at the World makes a choice between accepting determinisnm by resiging his/her destiny and realizing his/her existentialism with his/her decisions, actions and responsibilities undertaken. Kleist narrates protagonist'ss struggle for juctice to the reader in his work Michael Kohlhaas fictitionalized from a real person. The story tells readers corruption of the justice mechanism. In this study, the work was analyzed in a dichotomy of fatalism/existentialism. In doing so, we also focused on detecting existentialist and fatalist/determinist traces exhibited in the process of providing justice.
doi:10.17719/jisr.2016.1351 fatcat:aptti6qodnesjl7jf7qpjvxr3m