Сучасний стан деревних насаджень на контрактовій площі Києва та перспективи їх реконструкції

S. V. Rogovskiy, N. M. Krupa
2018 Scientific Bulletin of UNFU  
На основі аналізу результатів інвентаризації деревних насаджень на території Контрактової площі в Києві встановлено, що на площі зростають 1618 дерев та кущів, із них 496 дерева. Дендрофлора складається із 65 видів та 24 культиварів деревних рослин, які об'єднані в 41 рід та 23 родини. Із 65 видів та 25 культиварів деревних рослин тільки 16 видів є аборигенними, решта – інтродуценти. За життєвою формою переважають дерева – 86 % від загальної кількості видів. Найпоширеніші 11 видів дерев, які
more » ... видів дерев, які становлять майже 77 % від загальної кількості рослин. Більшість дерев віднесено до І і ІІ категорій санітарного стану. До ІІІ категорії віднесено ряд дерев, заселених Viscum album L., видів Fraxinus lanceolata Borkh, Acer sacharinum March., Robinia pseudoacacia L., Populus balsamifera L. Деревна рослинність зосереджена у трьох скверах та в придорожніх насадженнях по периметру площі. Найбільшим видовим різноманіттям (34 види) характеризується сквер № 1, що розташований у південній частині площі, а найменшим (10 видів) – сквер № 3, розташований у північній частині площі. У сквері № 2 виявлено 13 видів деревних рослин. Проведено інтегральне визначення цінності насаджень: насадження у скверах визнано цінними, а в придорожніх насадженнях – малоцінними. Запропоновано алгоритм реконструкції насаджень.
doi:10.15421/40280713 fatcat:5sewfjzvdfee7cckdlu7bhxxga