Evaluation of patients with thyrotoxic autoimmune thyroiditis by color flow doppler ultrasonography
Renkli akım doppler ultrasonografi ile tirotoksik otoimmün tiroiditli hastaların değerlendirilmesi

Ömer Karakaş
2013 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
Objective: In this study, we aimed to examine the availability and the effects of differential diagnosis of thyroid gland morphological changes and blood flow patterns in patients with thyrotoxic phase Graves' disease (BGD) and Hashimoto's thyroiditis (HT) by color flow doppler ultrasonography (CDUS). Methods: This cross-sectional study was included 24 consecutive patients with thyrotoxicosis and 18 healthy controls. There were Basedow-Graves' disease in 17 and Hashimoto thyroiditis in 7 of
more » ... oiditis in 7 of previously untreated 24 patients. Morphological information of thyroid gland was obtained by B-mode ultrasonography in all cases. Blood flow pattern of the thyroid gland was determined by CDUS. Results: The thyroid volumes and FT3, TRAb, 4-h and 24-h RAIU levels of the patients with Graves's disease were significantly higher than the patients with HT. Whereas thyroid gland echogenicity was decreased in 14 of BGH cases, it was diminished in 2 patients with HT. Significant difference was found between BGD and HT groups in terms of thyroid gland echogenicity. In all patients with BGD and HT, echopattern was heterogenous. In all patients, blood flow patterns of thyroid gland were obtained by CDUS. Color flow doppler ultrasonography and pattern 3 blood flows were only observed in BGD. Significant difference was found between HT and BGD groups in blood flow pattern. Conclusion: Heterojen echopattern, decreased echogenicity, volume changes and type 3 blood flow pattern of thyroid gland obtained using B-mode Ultrasound and CDUS may be useful in the determination and differentiation of thyrotoxic BGD and HT diseases. J Clin Exp Invest 2013; 4 (1): 73-79 ÖZET Amaç: Bu çalışmada, tirotoksik fazda Basedow-Graves hastalığı (BGH) ve Hashimoto tiroditi (HT) olan hastalarda renkli akım doppler ultrasonografi (RDUS) ile tespit edilen tiroid bezi morfolojik değişiklikleri ve kanlanma paternlerinin kullanılabilirliği ve ayırıcı tanıdaki etkinliğini araştırmayı amaçlandık. Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya tirotoksikozlu ardışık 24 hasta ve 18 sağlıklı kontrol dâhil edildi. Önceden tedavi almamış 24 hastanın 17'sinde BGH, yedisinde HT vardı. B-mode ultrasonografi ile her olguda tiroid bezinden morfolojik bilgiler elde edildi. Tiroid bezinin kanlanma paternini RDUS ile tanımlandı. Anahtar kelimeler: Doppler ultrasonografi, otoimmün tiroidit, tirotoksikoz. Karakaş ve ark. Tirotoksik otoimmün tiroiditli hastalarda doppler USG 74
doi:10.5799/ahinjs.01.2013.01.0237 fatcat:cghyryboajbdtfzz55ofcbfmei