ARGUING THE NEED FOR QUALITATIVE EXPLORATION IN THE FIELD OF EMERGING DIGITAL PATHOLOGIES

NICOLA F. JOHNSON
2016 Studia Psychologica  
Dotychczas przeprowadzono niewiele badań etnograficznych (i holistycznych) pozwalających zrozumieć sposób życia użytkowników internetu poważnie od niego uzależnionych. Dotyczy to szczególnie badań jakościowych (czyli eksploracji, opisu, badań prowadzonych metodą indukcyjną), które byłyby publikowane na całym świecie. W artykule przedstawiono wnioski z częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z pięcioma psychologami, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swojego sposobu pojmowania uzależnienia
more » ... owania uzależnienia od internetu i dysfunkcjonalnego korzystania z niego. Wyniki badań wskazują na złożoność problemu i możliwość współwystępowania tych jednostek z innymi zaburzeniami. Może to sugerować, że tak zwane nadużywanie internetu lub wiele podobnie określanych syndromów stanowi pojęcia niedokładne i mylące. Potrzebne są dalsze, wnikliwe badania jakościowe, aby dokładnie zrozumieć i pogłębić analizy tak często omawianego problemu, dla którego opracowano i zweryfikowano mnóstwo kwestionariuszy w ramach jednego, dominującego paradygmatu badawczego. W dalszej kolejności potrzebne jest bardziej subtelne zrozumienie sposobów korzystania z internetu, aby wypracować teorię i pedagogikę, które byłyby pomocne w skutecznym rozwiązywaniu cyfrowych patologii.
doi:10.21697/sp.2015.14.2.08 fatcat:3qwfb4gvrnhcpmocxyrhlckqbm