Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában

Gábor Hajdu, Tamás Hajdu
2014 Socio hu  
ABSZTRAKT Tanulmányunkban a munkával való elégedettséget meghatározó tényezőket vizsgáljuk a European Social Survey 5. hullámának segítségével (27 országból n=15 875 fő). Eredményeink szerint a szubjektív munkajellemzők erősebb kapcsolatban állnak a munkával való elégedettséggel, mint az objektív munkajellemzők: különösen a munkaidő és szabadidő összeegyeztethetősége, a változatos munka és az előrelépési lehetőség függ össze erősen az elégedettséggel. Bemutatjuk azt is, hogy bizonyos
more » ... zők elvárt és ténylegesen megvalósult értéke között fennálló feszültség komoly negatív hatással jár együtt. Elemzésünk egyik újdonsága a hatások heterogenitásának vizsgálata: egyes munkajellemzők eltérően befolyásolják a munkával való elégedettséget Kelet-és Nyugat-Európában, a diplomások és az alacsonyabb végzettségűek körében, a 10 éven aluli gyerekkel élők és a 10 éven aluli gyerek nélkül élők, az idősek és a fiatalok, valamint az állami és magánszektorban foglalkoztatottak körében. Kulcsszavak: munkával való elégedettség; szubjektív munkajellemzők; objektív munkakörülmények; nemzetközi összehasonlítás; European Social Survey ABSTRACT The aim of our paper is to analyze the determinants of job satisfaction in a cross-national setting, using the 5th wave of the European Social Survey (15 875 individuals from 27 countries). Our results provide evidence that subjective job characteristics are associated stronger with job satisfaction than objective working conditions: work-life balance, variety in work and advancement opportunities are the most important subjective job characteristics influencing job satisfaction. We also show that discrepancy between expected job characteristics and experiences has strong negative effect on satisfaction. The novelty of our paper is that we analyze the effect of subjective job characteristics among different subsamples: Eastern Europe vs. Western Europe, individuals with high education vs. individuals with lower education, individuals living with children vs. individuals living with-1 Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Szociológiai Intézet; kutató, MTA-ELTE Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport. 2 Tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet.
doi:10.18030/socio.hu.2014.4.87 fatcat:qtclrk77cfe27h5idowagzmutm