Sandew Hira (ed.), Het dagboek van Munshi Rahman Khan

Ellen Bal, Kathinka Sinha-Kerkhoff
2004 Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis  
dat de journalistenfamilie Belinfante louter uit broodschrijvers zou hebben bestaan. Volgens de geprofessionaliseerde vakgenoten van de late negentiende eeuw werkten de Belinfantes volgens het motto 'u vraagt, wij draaien', waardoor ze geen constructieve bijdrage aan de openbare meningsvorming zouden hebben geleverd. In zijn apologie belichtte de ex-verslaggever daarom uitvoerig de werkomstandigheden op de perstribune van de Tweede Kamer. Daar was volgens Belinfante lange tijd te weinig ruimte,
more » ... d te weinig ruimte, en Kamerleden zouden nogal eens met zachte stem of met hun rug naar de tribune spreken terwijl anderen met hun kranten knisperden. Kennelijk hechtten deze politici slechts mondjesmaat aan een goede, waardevolle verslaglegging. Datzelfde kan volgens Henk te Velde en Remieg Aerts gezegd worden van de journalistiek in deze tijd. Zo vreest Aerts dat de voortdurende media-aandacht voor de persoon van de politicus ertoe leidt dat de burger hem of haar herkent als een saai, 'gewoon' mens en zich tenslotte van de politiek afwendt. Te Velde signaleert dat de huidige media louter 'lopende-band-egodocumenten' creëren: interviews met voortdurend herhaalde fragmenten en dagboeken die op verzoek van uitgevers worden gecompileerd. Het is de vraag of dit enkel reden tot somberheid moet zijn. Zou het niet tevens aanleiding kunnen zijn voor een mooie vervolgbundel over de relatie medium en persoonlijkheid binnen de (politieke) cultuur in heden en verleden? Marijke Huisman, Erasmus Universiteit Rotterdam Sandew Hira (ed.), Het dagboek van Munshi Rahman Khan (Den Haag/Paramaribo: Amrit/nshi, 2003) 367 p. isbn 90-74897-42-8 tseg -1 [2004] 4 1. Hindostanen/Hindostaans verwijst naar het gebied 'Hindostan' waar de contractarbeiders vandaan kwamen. Het is een etnische en geenszins een religieuze benaming. Recensies » 149 2. Sarnami is de taal die zich in de Surinaamse context heeft ontwikkeld uit de verschillende talen en dialecten die de contractarbeiders spraken. 3. Orale geschiedenis, literatuurverwijzingen en archiefmateriaal laten zien dat de spanningen juist de kop op staken in gebieden waar moslims in redelijk grote aantallen verbleven. In andere gebieden, waar zij een kleine minderheid vormden en zeer afhankelijk waren van goede relaties met hun hindoeburen, bleef het rustig.
doi:10.18352/tseg.859 fatcat:p7ivhp66dzf7jikg47adzlyoya