KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VE ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ GÖREN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL PROFİLLERİ VE MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Nalan ECE, Nuryadın TOPÇU
2018 Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi  
doi:10.32951/mufider.422823 fatcat:odkob3mxw5e53k2ziukfhhu3wu