Is Reisprosa Joernalistiek?

M. C.A. Seyffert
1982 Literator  
Om na 'n bekende land te reis, om die aard van die landskap, die mense en hul lewenswyse daar te leer ken, bly nog steeds 'n opwindende ervaring. Die revolusie wat die moderne tegniek ten opsigte van lugvervoer teweeggebring het, het die wêreld benouend klein gemaak. Wat vroeer 'n onbereikbare wêrelddeel was, het nou skokkend naby gekom, intiem bekend geword. Om dié rede is die merkwaardige opbloei van reisprosa in die eietydse wêreldliteratuur verstaanbaar.
doi:10.4102/lit.v3i2.979 fatcat:ajxe57zgrrf6rg2domlevi66zu