Reformasie van ons Middelhare-Skoolkurrikulum

W. N. Coetzee
1957 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
Die inhoud van die middelbare onderwys geniet deesdae weer die aandag van opvoedkundiges. Aangesifen die ontwikkeling van die m aatskappy tot 'n groot mate gestalte vind in die skole waar die kultuuroordrag hoofsaaklik plaasvind. spreek dit vanself dat konstante toetsing van die omvang en peil noodsaaklik is.
doi:10.4102/koers.v24i4.1826 fatcat:kvlwg3sj4vhqnbqh7yd5mtk5da