ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

Yevhen V. Tymoshenko
2014 Ìnformacìjnì Tehnologì ì Zasobi Navčannâ  
Досліджена проблема формування ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю. Проведено аналіз наукових праць, у яких досліджені питання розвитку інформатичної і комунікаційної компетентностей студентів у галузі ІКТ. Показана необхідність додаткового розвитку комунікаційної складової і запропоновано застосувати для цього систему вимірювання когнітивних процесів Б. Блума. На основі компетентністного підходу й удосконаленої таксономії педагогічних цілей Б. Блума
more » ... Б. Блума розроблена система виміру когнітивних процесів для цілеспрямованого формування комунікаційної компоненти ІКТ-компетентності.
doi:10.33407/itlt.v42i4.1060 fatcat:ot4mukz6tzay5ebuvt33fnaafm