Węgorzyno – szlacheckie miasto prywatne w czasach nowożytnych

Paweł Gut
2019 Przegląd Zachodniopomorski  
Wprowadzenie Miasta prywatne stanowiły jeden z elementów feudalnego społeczeństwa stanowego powstałego w średniowieczu i funkcjonującego w okresie wczesnonowożytnym. Wyróżnikiem tych ośrodków osadniczych była zależność prawna, ekonomiczna i społeczna mieszczan od właściciela, pana feudalnego. Stanowiły one przeciwieństwo miast wolnych, bezpośrednich, monarszych (cesarskich, królewskich, książęcych), których mieszkańcy byli bezpośrednimi poddanymi władcy. W grupie miast prywatnych wyróżnić można
more » ... kilka ich typów ze względu na stan społeczny właściciela lub jego charakter: szlacheckie, kościelne, własność innego miasta czy też zarządu domeny 1 . Wspomniane cztery typy miast 1 O prawnym charakterze miast w średniowieczu i czasach nowożytnych zob. m.in.
doi:10.18276/pz.2019.2-01 fatcat:fmcnivltmfgkpkhwzagydsubge