The prison in Kielce during the January uprising
Więzienie w Kielcach w czasie powstania styczniowego

Jacek Legieć
2015 Res Historica  
doi:10.17951/rh.2015.0.95 fatcat:y6jx27uqprhplndvspe65t5x4u