Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem

Wiesław Wydra
2015 Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza  
doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.18 fatcat:ts5wghbtl5br5ccaf6b6t4koqq