The effect of ATP and ionizing radiation on structure plasma membranes
Влияние АТФ и ионизирующего излучения на структуру плазматических мембран

V. I. Dreval'
1992 Biopolymers and Cell  
doi:10.7124/bc.000313 fatcat:qp5k7ea67fforh4wop2sgnyiwq