The Concept of Value Blindness in the Moral Philosophy of Dietrich von Hildebrand
Fenomén "hodnotové slepoty" v materiální hodnotové etice Dietricha von Hildebranda

Jiří Bartoník
2014 Studia theologica  
Materiální 1 hodnotová etika pracuje s fenoménem mravního nahlédnutí, který se dá považovat za specifickou formu poznání. Jestliže se etika ptá po tom, co je správné, pak by měl být pojem poznání něčím více než souzením o skutečnostech. Pokud chceme na základě tohoto pojmu učinit srozumitelným, co znamená nahlédnout to, co je správné, tento fakt by nás měl přivést k novému prozkoumání teorie poznání. Tento článek má za cíl představit fenomén "hodnotové slepoty", jež tomuto nahlédnutí zabraňuje.
more » ... hlédnutí zabraňuje. Setkáváme se s ním v etických koncepcích materiální hodnotové etiky, 2 zvláště u Dietricha von Hildebranda. 3 Jeho filozofické dílo není českému čtenáři příliš známé, proto v základních obrysech představím východiska jeho filozofické etiky. Do češtiny jsou přeloženy pouze von Hildebrandovy pozdější spisy věnované náboženské problematice. Jedinou česky psanou studií zabývající se materiální * Tato studie byla zpracována v rámci projektu studentské grantové soutěže "Vybrané otázky filozofické etiky" (CMTF_2013_001).
doi:10.5507/sth.2014.007 fatcat:knvdvttbofgczaot7qj2dqsuta