Dysfunkcje rodziny, a piecza zastępcza

Katarzyna Bieniek
2019 Studenckie Zeszyty Naukowe  
<p>W artykule zostały omówione zagadnienia dobra dziecka, dysfunkcji rodziny oraz pieczy zastępczej w polskim systemie prawnym. W pracy opisano znaczenie rodziny, jej funkcji oraz roli w życiu każdego dziecka. Przybliżono problem dysfunkcji rodziny, niewłaściwych postaw i zachowań rodzicielskich. Ponadto przedstawiono instytucję pieczy zastępczej jako formę pomocy rodzinie stosowaną w przypadku braku należytej pieczy rodzicielskiej oraz naruszenia zasady dobra dziecka.</p>
doi:10.17951/szn.2019.22.42.9-22 fatcat:egfxeyhnfvfvtib6dbmje75iay