Ecological Niche Difference Associated with Varied Ethanol Tolerance between Drosophila suzukii and Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)

Huan-Huan Gao, Yi-Fan Zhai, Hao Chen, Yong-Mei Wang, Qian Liu, Qing-Ling Hu, Feng-Shan Ren, Yi Yu
2018 Florida Entomologist  
doi:10.1653/024.101.0308 fatcat:t26nxpupxvgsbmfp5i7sm566de